“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki ! ” – Aristotel

Ustanova za obrazovanje po odobrenju Ministarstva prosvjete i sporta ostvaruje slijedeće programe:

Obrazovanja (srednje škole)

– hotelijersko – turistička škola (trajanje 4 god.)
– ugostiteljska škola (trajanje 3 god.)

Osposobljavanja i usavršavanja

– daktilograf
– kuhar, konobar, slastičar
– osnove rada na računalu

Stranih jezika

(engleski, njemački, talijanski, francuski, latinski i drugi)


Od 1994. godine temeljna djelatnost ustanove je, školovanje, doškolovanje i prekvalifikacije polaznika/ca u području ugostiteljstva i turizma za zanimanje: Hotelijersko turistički tehničar, kuhar, konobar i slastičar. Sve navedene programe ustanova izvodi temeljem odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Osim navedenih programa, ustanova izvodi i programe osposobljavanja i usavršavanja temeljem kojih se stječe

Svjedožbe i uvjerenja upisuju se u radnu knjižicu (e-knjižicu).

U osnovnim pravcima gospodarskog razvoja Republike Hrvatske turizam zauzima vodeće mjesto. Mnogobrojni motivi koji navode ljude na putovanja i privremeni boravak izvan svojeg prebivališta doveli su do razvoja najrazličitijih vrsta turizma. Prirodne znamenitosti, ljepote, podneblje i kulturno-povijesna baština naše domovine sadrže neograničen turistički potencijal.

Mogućnosti koje nudi turizam za brzi ekonomski razvoj i zbližavanje sa svim narodima svijeta čine ga izuzetnom i jedinstvenom gospodarskom djelatnošću, posebno kad se steknu sve pretpostavke, od kojih stručno osoblje čini osnovnu pokretačku snagu. Kadrovska struktura u turizmu je vrlo raznolika. Neophodni su stručnjaci iz svih područja, ali ovdje je riječ o najužem i najbrojnijem, stručnom osoblju.